Image
การถือหุ้นของสมาชิก
 

ออมทรัพย์พิเศษ
1.50

เงินกู้สามัญ
6.15
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.15
เงินกู้พิเศษ
5.25
เงินกู้ผ่อนชำระสินค้าฯ
5.50
เงินกู้การศึกษา
5.50
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.50
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิสามัญ
6.15
เงินกู้รถยนต์
4.00
เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง
4.00

ตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1)
 
ตรวจสอบข้อมูล กสธท.(ล้านที่2)
 
ตรวจสอบข้อมูล สส.ชสอ.(6แสน)
 
แบบฟอร์ม สสธท.
 
แบบฟอร์ม กสธท.
 
SmartMember
 

ตรวจสอบเงินปันผล
 

วันนี้
6
เดือนนี้
172
ปีนี้
6,605
ทั้งหมด
23,749
ไอพี
3.235.65.220
เริ่มใช้งาน
25/11/2562